{ }

Vaše zprávy

Zasláním článku souhlasíte s pravidly ZDE. 

Dinamica Generale – expert v oblasti precizního krmení

20. 03. 2017

Dinamica Generale – expert v oblasti precizního krmení

 Dinamica Generale patří mezi světové špičky v oblasti vývoje a výroby technologií pro precizní krmení skotu. Začalo se to kompletními vážícími systémy pro krmné vozy včetně programu pro sestavení krmné dávky před více než 20 lety. Od té doby jsou tyto systémy již neoddělitelnou součástí moderních krmních a míchacích vozů. Technický pokrok v oblasti optických přístrojů přinesl zhruba před 15 lety začátek vývoje tzv. NIR technologií pro využití v zemědělství. Jedná se o technologie pracující na optickém principu ve vlnových délkách blízkého infračerveného záření. Dinamica Generale se dá považovat za průkopníka v této oblasti.
 Dneska má již fima Dinamica Generale ucelené portfólio přistrojů s technologií NIR. Jedná se o následující přístroje:
  •  AgriNIR
  • XNIR
  • dg precision feeding
  • NIR on board
 
Účelem všech těchto přístrojů je zabezpečit chovateli okamžitou analýzu klíčových parametrů krmiva pomocí technologií NIR. Principelně se krmivo osvítí přístrojem, který na základě změřeného poměru absorbce/odrazu jednotlivých vlnových délek tohoto světla a kalibračních křivek, které jsou naprogramované v přístroji, stanoví klíčové chemické parametry. Celé měření trvá pouze pár vteřin, co se považuje za hlavní výhodu této technologie, protože má chovatel výsledek dostupný v podstatě okamžitě.
 
            AgriNIR je mobilní analyzátor krmiv na proncipu NIR, který je integrovaný do kompaktního kufru. Napájet je ho možné buď z elektrické sítě, anebo z autobaterie, co zabezpečuje jeho mobilitu. Měřené krmivo se před analýzou nemusí nijak upravovat, měří se ve stavu, v jakém je ve žlabu, jámě, vaku, apod. Během pár vteřin přístroj určí klíčové parametry, a to: sušinu, škrob, N-látky, ADV, NDV, popel a tuk. Momentálně jsou dostupné následující krmiva, které je schopen měřit: kukuřičná siláž, travní siláž, vojtěšková siláž, TMR, CCM, seno, vojtěškové seno, sojový šrot, kukuřičné zrno, pšeničné zrno, zelená kukuřičná řezanka, zelená vojtěška, zelená tráva.
 
            XNIR je ruční NIR analyzátor, který je ještě mobilnější jako AgriNIR. Má vlastní nabíjecí baterii, značně menší rozměry a jednodušší obsluhu. Dokáže zmeřit krmivo opravdu kdekoliv a opět s výsledkem do pár vteřin. Určované parametry jsou shodné s parametry pro AgriNIR a možné krmiva také. Celý přístroj včetně příslušenství je uložen v robustním kufříku. Díky přístroji XNIR si může chovatel kontrolovat variabilitu krmiva opravdu na denodenní báze a zebezpečit tak stálost krmní dávky.
 
            Dg precision feeding je NIR systém, který se montuje na samochodný krmný vůz, anebo na nakládací lopatu a automaticky, bez zásahu obsluhy analyzuje klíčové parametry nabírané hmoty. Na základě těchto analýz pak v reálném čase přepočítá krmnou dávku tak, aby optimálně odzrkadlovala aktuální stav sušiny daného komponentu. Zcela automaticky tak dokáže zabezpečit stálost dávky sušiny bez ohledu na variabilitu ve skladovacích prostorách. V případě stacionárních provozů se tento analyzátor montuje na dopravník.
 
            NIR on board je systém měřící klíčové parametry kukuřičné řezanky při sklizni řezačkou. Je namontován do komínu řezačky a automaticky analyzuje sklízenou siláž. Tyto analýzy systém zobrazuje a ukládá pro další spracování obsluhou. Díky systému NIR on board již při sklizni může chovatel vidět parametry budoucího krmiva, resp. jejich variabilitu.
 
            Všechny tyto systémy jsou dostupné i na českém trhu, aby pomohli i zdejším chovatelům dosáhnut preciznijšího krmení a tím zefektivnit chov skotu.

Autor: www.atcz.cz

Vaše zprávy (výpis všech)