{ }

Zemědělské akce

Mistrovství Ćeské republiky v orbě

Program: 08.10 hodin - příjezd soutěžících na pole - trénink 10.15 hodin - losování parcel 10.30 hodin - příprava parcel před vlastní soutěží 11.00 - 13.00 hodin - soutěžní orba 13.30 - 13.45 hodin - vyhlášení vítězů a závěr

Organizátor: AGROjournal
Kontakt na organizátora:
Místo konání akce: Moravské zemědělské a.s., Prosenice
Začátek akce: 29.9.2017
Konec akce:

Kategorie: Polní dny

Akce (výpis všech)